Friday, 4 September 2015

Zrádce

Kryso, zrádče,
zničil jsi nás
nech si své lži
už sem nepatříš


Všechny jsi nás zabil
postupně a pomalu
Jsi spokojen?
Jak jsi mohl..?
Přelétavý..
Dalo se pochopit..?
- možná dřív
Nech si svý lži
už mezi nás nepatříš
Jdi, zmiz, schovej se
Nasadil jsi nám tesáky
zničil jsi vše
a do našich očí zasel stín
stáváme se tím,
co ty
Ne, jsme taženi prokletím
Uteč, nebo příjdeš o kožich
Zabít zrádce..?
- to není hřích
.
.
.
Přísahali jsme si
- navždy spolu
Nerozlučná čtyřka
- tak to mělo být
Vina leží na nás všech
- kdybychom se snažili ti rozumět
Díra v komunikaci..?
To se stává
- jenže dřív bývala malá!
Mstíš se?
To je dětinské..
- nepřiměřené
Vidíš to?
Zničil jsi je..
Zničil jsi mě!
Hýbe se ve mě
bestie
Bojím se,
že brzy zabije..
.
.
.
"Vlku, točíme se spolu
v souboji mezi tesáky
Byla to jeho vina nebo tvoje?
Víš, já neumím nenávidět.."
Měl jsi povinnost
vůči nám
Ne, nevracej se
Zůstaň si sám
Běž si ke svým novým přátelům
Běž pryč,
už mezi náš nepatříš..
Bolest
- snad tisíc let
oči
- nevidět
-Vrať se nám zpět!
-Ne, nevracej se
zrádce..
.
.
.
Vyčetl bych si celej svět
"Máš smutný oči."
"Usmíváš se někdy?"
Je to škleb
Vlk se nesměje!
Za očima (bez) naděje
Sám
praskají kosti
trhám se
- bez milosti!
(na kousky)
Než se kdo naděje
zemře
naděje!
Je to moje vina..
Pro slzy se nezapomíná
Vlku, jsme zoufalý?
Naše činy se zapsaly
- Přežijem!
Po noci přichází den
- Já radši sen..
Utečem
(zas)
Temnota odepíná pás
aby oblékla nás
Šeptá
- o přátelství?
o zradě!
Slzy v zahradě..
.
.
.
Milosrdné stromy
pobořené domy
- krysy ve sklepě
Krysaři vyjděte!
Zastánci práva
Měli jsme slib!
Porušit..
- to je hřích
"Vlku?
Je mi líp.."
Zapomenout
co bylo dřív
Teď je vše jinak
- mezi námi díra
Propast?
bezedná!
- kam minulost zmizela
Chci se probudit!
Být jako dřív..
Smáli jsme se
všichni spolu
v parodii rozhovoru
Ptám se
- kam to zmizelo..?
Rozpadnem se
lysý místo
zrádci v kožichu!
..Příteli..?
Tohle jsme nechtěli..
Svět se točí
v kolotoči
"Máš smutný oči."
- Teď pláčí..
.
.
.
Pronásledovaná příležitost
Problém vyřešen
Jizvy se nehojí
- na srdci
Vlci nezapomínají
Vlci stíhají
Setnout zrádce!
Půjde to hladce..
neboj se
Bude klid
"Jak to můžeš říct..?"
Bestie
- kdo z nás to je?
Nevinní
občas překvapí
Jsi zamlklý?
Podezdřelý
Mám tě na seznamu
k zabití
Jsi hned první..
Mám vidění trochu rudý
- Tak se mi vyhni!
Pro naše bývalé "my"
Zradil jsi!
- naše sny
Kryso,
vypadni!
"Budu ti jak pes na stopě."
Krvavé skvrny
na stropě
Vylilo se víno
střepy
- sklenice
Pozor!
Pořež se..
Stříbrná ti nesluší
Stárneme
- všichni
děláme chyby
Utíkáš?
- před sliby
To se nesluší!
Mám okovy na duši!
Zradil jsi
- naše "my"
Zabil jsi
- naše sny
Kryso,
vypadni!
Nechcem tě ani tady
pod zemí
Jsme mrtví
- pro svět ztracení
Seď si
ve svém vězení
Místo tebe
jsme tam my!
Spravedlnost svět nezmění
Lži jsou zkrátka prolhaný
nic víc
Lžeme my?
Přisahal jsi!
"Nic než pravdu.."
Ale ty nevěříš
Kdo to odmění?
Tam nahoře
nikdo není
V pekle je
spasení!
Zabijem
tvou duši
Lhát se prostě nesluší..
Příteli..
Co jsme ti jen provedli..?
Kdybychom věděli..
Možná jsme se neznali..
Jak jsi mohl?
Po tom všem, co jsme prožili..
Tvá zrada nás rozdělí
Roztrhá na kousky
naše zjizvená srdce
Zrada zakousla se
- jako zmije
Tvůj jed nás (ne)zabije
.
.
.
"Vlku, podej mi ruku."
"Nespoléhej se."
Propadneme válce
v nás
Pomsta má čas
"Nebudu jako ty!"
Ta slova jsou setřeny
Hrdost jde stranou
Za mnou!
Vede nás bestie
Zabije, zabije
Pověste zrádce!
Za mříže!
Chcípne, uhnije
Odvrátíme od něj svoji tvář
Vsadil se sám
v ten žalář
- hanby
Zničil jsi nás!
- tvoje lži
Myslel jsi jen na sebe?
Tvá zrada
zazebe
.
.
.
Obviňujem sebe
Já obviňuju nebe!
Tebe,
Vlku!
Pouštím tvou ruku
"Mě se nezbavíš,
to dobře víš."
Nemůžeš být šťastný
Neseš si to v sobě
"Radši už spočinout v hrobě!"
Připojit se k nim
v tmách bezedných
(štěkavý smích)
Budem zas spolu!
- u jednoho stolu
víno pít
v očích sílu
mít
jedním být
- zase spolu!
Nechceme tě, kryso,
neumírej
Bez tebe je nám tu hej
Už není to "my"
- jen "ti, co zůstali"
Jsem poslední
"Vlku, upadni!"
"Stojím pevně,
nohama vrůstám do země."
"A já se (koruna) zmítám v tý vánici..
Vlku, zastav tu vichřici!"
"Ta je v tobě."
"Snad ustane v hrobě.."
.
.
.
Jsem poslední
Zničil jsi
to naše "my"
Co tě opravňuje
říkat mi bestie?
To si piš,
jsem ten, kdo tě zabije
...
"Víš, kdo je to zač?"
"Zrádce a lhář."
"Nezaslouží si zemřít.
Pravda musí žít."
...
Zachránil jsi ho
- a to ho zabilo..
Jsem poslední
Tak se nadechni!
Za chvíli je uvidíš..
.
.
.
Jsem mrtvý,
jak jsem mohl žít..?
Zničil jsem život
ještě pár kolem mě
Mé oči měly zůstat zavřené!
Jak mě může mít někdo rád?
Já vím, co je to milovat
ale má touha zemřela
- ztratil jsem svého anděla
Kdo za to může?
Viním z toho muže!
Krys je příliš
a Krysaři
přebírají jejich manýry
(jsou moc dlouho mezi nimi)
Už nejsou jako dřív
Sem prostě nepatříš
- mrtvý ve světě živých
"Miluješ jen stín a vzpomínku."
"Nemůžu ti dát,
co hledáš."
Má smrt je mi nablízku
- ty strádáš
(Je mi v patách!)
- má vina, můj strach
Můj vrah!
Neříkej: "Miluju tě."
Nechci to slyšet..
Probouzíš vzpomínky
na ztracený svět
A naše dítě
- smrti květ!
Prokleté!
..Co jsem to proved..?
Měl jsem dávno mrtvý být
a ne se snažit žít!
Zemřel jsem už dávno
s jedním "my"
Říkal jsi: "Mám vás rád."
Nechci to slyšet!
Umíš jen lhát..
Jak bys to pak
mohl udělat..?
.
.
.
Umírám s myšlenkou na ně
(na něj!)
Nechávám tě tu
a jej..
Byla chyba mít mě ráda
Já byl mrtvý už kdysi dřív
Myslelas, že mě oživíš?
Já ti říkal: "Mě si nezasloužíš."
Už dávno nejsem celý
mé roky zmizely
Trpíš
a mé oči pláčou
"Ne, nechoď za mnou!"
Nemůžu tam čekat na tebe
někdo tam čeká mě
Zůstaň s ním
- prokletým
Prosím..
Ať nedopadne jak já
ať pozná,
co je rodina
slza ti spadla do klína
(Co jsem to udělal!
Zabil jsem ho,
než začal žít
- to si nikdo nemůže zasloužit..)
"Ne, nevrhej se za mnou!"
Pomsta je zbraní dvojsečnou..
Jeho jméno my splyne ze rtů
a z tvých očí slzy
"Setkáme se!"
- brzy
"Proč jsi za mnou chodila?"
"Miluju tě."
Ta slova šlehnou
- rozpálená do běla
Ale už jsme tu všichni
- ztracení
pod zemí
Jsme to "my"
Kryso?
Přisedni..
Odpuštění je lepší než vraždění
Nasedni!
- Jsme na jedný lodi
po smrti
jsme to zase my..

- spo(ko)jení..

No comments:

Post a Comment