Friday, 6 May 2016

06/05/16 Zlato, já nevím, co je to láska

Nezasloužil jsem si tvou lásku.
Nestál jsem o ni.
Když jsi říkal miluji tě, něco se ve mně sevřelo.
Nechtěl jsem to slyšet.
Chtěl jsem být v tvé blízkosti, chtěl jsem tě držet, chtěl jsem tě cítit.
Ale nechtěl jsem slyšet, že mě miluješ.
Ne, to bylo špatně.
Já nemůžu být milován.
Zanechávalo mi to v ústech zvláštní pachuť.
Nemohl jsem se na tebe ani podívat.
Vyskočil jsem na okno a zapálil si cigaretu.
A ty ses na mě z postele díval tím svým smutným vlkodlačím pohledem.
Viděl jsem, jak tě zraňuju svým odmítáním.
Viděl jsem, jak ti svojí sebenenávistí ubližuju.
Pousmál ses tím svým smutným způsobem, přestal na mě čekat a zmizel pod peřinou.
Zaštípalo mě v očích. (Možná to byl jen kouř.)
I přes všechnu svou sebenenávist jsem doufal, že to se mnou nevzdáš.
A tys to nevzdal.
Ale já to nedokázal vidět.
Nerozuměl jsem tomu, jak láska funguje.
Nevěděl jsem, co to je.
A i když jsi mě něžně miloval.
Snažil ses zacelit mé rány.
Já neměl čím tu lásku přijímat.


No comments:

Post a Comment